Kolekcja

Wójcik Kazimierz

Kazimierz Wójcik – urodził się w 17 listopada 1932 roku w miejscowości Klecie w Dolinie Wisłoki gm. Brzostków k/Jasła.

Szkołę średnią z maturą ukończył w Kołaczycach w 1951r. W 1954 r. rozpoczął studia psychologii na KUL, ale po dwóch latach zafascynowany osobą Stefana Swieżawskiego podjął studia z historii filozofii. Zajmował się przede wszystkim badaniami z zakresu mediewistyki, historii filozofii nowożytnej i dziejów filozofii w Polsce. Tytuł magistra zdobył 27.06.1962 na podstawie pracy: Anonimowy wykład wstępny do I księgi «Sentencji» Piotra Lombarda w rękopisie BJ 1525. Edycja tekstu.Promotorem pracy był ks. prof. Marian Kurdziałek.
Od stycznia 1963 został zatrudniony jako asytent przy Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Wczesnego Średniowiecza, której kierownikiem wówczas był ks. prof. Marian Kurdziałek, a od 1989 roku pracował jako starszy wykładowca w nowo utworzonej Katedrze Historii Filozofii w Polsce, którą od początku kierował ks. Stanisław Wielgus. 14.10.1971 obronił pracę doktorską: Jana z Kluczborka wykład wstępny do I księgi «Sentencji» Piotra Lombarda. Promotorem pracy był również ks. prof. Marian Kurdziałek
W ramach współpracy z Zakładem Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej PAN sporządził katalogowe opisy około 75 średniowiecznych rękopisów z zakresu filozofii zachowanych w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie.
Odbywał staże naukowe na Katolickim Uniwersytecie w Nijmegen – semestr zimowy 1977 a także dwa semestry w 1981/82 na Katolickim Uniwersytecie w Lowain-la-neuve oraz na Katolickim Uniwersytecie Najświętszego Serca w Mediolanie – semestr zimowy 1990.
Jeszcze jako student KUL-u przynależał do środowiska „Świętej Lipki” i uczestniczył w dyskusjach nad książką ks. Karola Wojtyły „Miłość i odpowiedzialność’. Uczestniczył w wycieczkach turystycznych połączonych z rekolekcjami, wyprawach w góry. Pozostał w kontakcie z księdzem Karolem Wojtyłą, również po jego nominacji na kardynała i papieża. Brał udział w inauguracji pontyfikatu, w odwiedził papieża w Castel Gandolfo.
Po przejściu na emeryturę 01.01.1995 w latach 1996/97 do 2006/2007 prowadził wykłady z historii filozofii na Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim.

Zainteresowania naukowe i wybrane publikacje

Redaktor naukowy działów: filozofia polska i filozofia średniowieczna w Powszechnej encyklopedii filozofii oraz redaktor naukowy działu filozofia średniowieczna w Encyklopedii filozofii polskiej.

wiecej...

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji