Kolekcja

Iwanicki Józef

Iwanicki Józef – filozof, logik, metodolog, ur. 12 III 1902 w Jelonku k. Opoczna, zm. 4 VIII 1995 w Warszawie.

Studiował w Seminarium Duchownym we Włocławku (1922–1924), filozofię, teologię i matematykę w Strasburgu (1925–1929); stopień doktora uzyskał w 1933 na podstawie rozprawy Leibniz et les démonstrations mathématiques de l’existence de Dieu. Studiował w École des Hautes Études (1934–1935) pod kierunkiem A. Koyré (historię filozofii XVII w.) oraz w Collège de France u É. Le Roya i na Sorbonie u L. Brunschvicga. W 1948 został prof. kontraktowym UW, w 1951 prof. nadzwyczajny KUL, w 1954 prof. zwyczajnym ATK.

Wykładał logikę, metafizykę, teodyceę i historię filozofii w Seminarium Duchownym we Włocławku (1935–1939 oraz 1939–1945), filozofię w Seminarium Duchownym Księży Marianów w Warszawie. Prowadził wykłady z logiki na Wydziale Teologicznym UW (1946–1948), z metodologii nauk na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL (1946–1951), z logiki i metodologii nauk, psychologii, teodycei, antropologii filozoficznej i historii filozofii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej ATK (1954–1972), z filozofii w Seminarium Duchownym we Włocławku (1956–1965).

Był zastępcą kierownika II Katedry Filozofii na Wydziale Teologicznym UW (1948–1951). W latach 1951–1956 był rektorem KUL i kierownikiem Katedry Metodologii Nauk KUL, prezesem Tow. Naukowego KUL (1952–1956), kierownikiem Katedry Psychologii Teoretycznej i Eksperymentalnej na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej ATK (1956–1957), kierownikiem Zakładu Logiki na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej ATK (1957–1969), prodziekanem (1958–1964), a następnie dziekanem (1964–1965) Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej ATK. W latach 1965–1972 był rektorem ATK, założycielem i redaktorem naczelnym (1965–1973) półrocznika „Studia Philosophiae Christianae”, kierownikiem Katedry Logiki, Ogólnej Metodologii Nauk i Teorii Poznania na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej ATK (1969–1972).


wiecej...

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji