Kolekcja

Chudy Wojciech

Chudy Wojciech – filozof, etyk, współzałożyciel Instytutu Jana Pawła II KUL, publicysta, ur. 8 XII 1947 w Wieluniu, zm. 15 III 2007 w Lublinie.

Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Sanatorium Rehabilitacyjno-Ortopedycznym we Wrocławiu. W latach 1972–1977 odbył studia filozoficzne na KUL. W 1980 uzyskał stopień doktora na podstawie rozprawy Refleksja „in actu exercito” i jej funkcja w poznaniu metafizykalnym, pisanej pod kierunkiem M. A. Krąpca. W 1983 wyjechał do Fryburga na stypendium Gemeinschaft zur Förderung von Studienaufenthalten Polnischer Studierenden in der Bundesrepublik Deutschland. W latach 1990–1991 prowadził prace naukowo-badawcze w ramach stypendium Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst na Uniwersytecie w Osnabrück w Niemczech. W 1994 uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy Rozwój filozofowania a „pułapka refleksji”. Filozofia refleksji i próby jej przezwyciężenia; tytuł prof. uzyskał w 2004.

W pracy zawodowej był związany z KUL: od 1980 w redakcji Encyklopedii katolickiej, od 1983 w Instytucie Jana Pawła II. W latach 1988–2000 był zastępcą kierownika Instytutu, w latach 1988–1996 zastępcą redaktora naczelnego kwartalnika „Ethos”, członkiem Zarządu, Rady Naukowej Instytutu i kolegium redakcyjnego „Ethosu”. W latach 80. prowadził prywatne seminaria poświęcone studiowaniu dzieł G. W. F. Hegla. Od 1995 do 1997 prowadził wykłady monograficzne na UMCS w Lublinie. Od 1996 pracował na Wydziale Nauk Społecznych KUL, był twórcą i kierownikiem Katedry Filozofii Wychowania. W latach 2003–2006 był redaktorem naczelnym drugiego zeszytu „Roczników Nauk Społecznych”.


wiecej...

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji