Kolekcja

Bronk Andrzej

Andrzej Bronk SVD – urodzony 27.04.1938 w Sopocie w rodzinie "od zawsze” kaszubskiej.

W 1951 r. został członkiem Zgromadzenia Księży Werbistów, ukończył w 1963 (Pieniężno) studium filozoficzno-teologiczne, przyjmując w tym samym roku święcenia kapłańskie, dalsze studia, poprzedzone - w warunkach konspiracji przed UB - drugą, "państwową”maturą w 1964 r. w Warszawie, odbył na Wydziale Filozoficznym KUL, w 1968 "popełnił” magisterium Rozstrzygalność założeń fizyki teoretycznej. (W związku z koncepcją sprawdzalności H. Mehlberga) [promotor ks. prof. Stanisław Kamiński], w 1971 obronił doktorat Język etnologii na przykładzie teorii religii W. Schmidta. Analiza metodologiczna[promotor ks. prof. S. Kamiński; Lublin TN KUL 1974].
W latach 1976/1977/1978 przebywał na stypendium Fundacji Humboldta w Bochum (Hegel-Archiv, prof. O. Pöggeler).
Habilitował się w 1982 pracą Rozumienie, dzieje, język: filozoficzna hermeneutyka H.-G. Gadamera [Lublin KUL 1982, wydanie poprawione 1988], by 1984 uzyskał zatwierdzenie stopnia docenta przez CKK. W 1997 otrzymał tytuł profesora. 18 października 1999 roku otrzymał nominację na stanowisko profesora zwyczajnego.
Członek Polskiej Akademii Umiejętności.
Credo
Brak czasu i sił, zwłaszcza możliwości ich "intelektualnego przetrawienia”, nie pozwala mu zajmować się wszystkimi pasjonującymi go tematami i problemami, nie tylko filozoficznymi. Chociaż nie uważa, by udało mu się odkryć jakąś (hipo-) tezę godną szczególnej uwagi, wierzy, że jego publikacje (cztery książki i około 130 artykułów po 1982 r.) mają jakieś znaczenie dla dydaktyki i w procesie przyswajania filozofii polskiej ważnych dokonań pozapolskich środowisk filozoficznych.
Życie smakuje mu z wiekiem coraz bardziej i wbrew różnym kasandrycznym krakaniom optymistycznie (der alte Gott lebt noch!) widzi przyszłość świata i kultury chociaż żałuje, że urodził się zbyt wcześnie, by cieszyć się światem, kształtowanym przez dokonującą się rewolucję informatyczną. Optymizm i wiedzę na temat filozofii najnowszej zawdzięcza w znacznej mierze wspaniałym przyjaciołom, z którymi współpracuje w KMN na Wydziale Filozofii KUL

wiecej...

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji