English   polski  
 

Digital Library of Catholic University of Lublin

English   polski  

Collection

Library

Collection Description: Old prints – 18th century Polonica

Number of publications in collection: 181

Frequently viewed

  1. Drzewo żywota z raiu. Naprzód na Górze Jerozolimskiey Kalwaryi, złośliwą ręką potym na Gorze Łysiec przez ręce Świętego Emeryka krolewica węgierskiego, roku pańskiego tysiącnego szostego, przesadzone; Nieustannemi Cudami , y Łaskami kwitnące, w wszelkich przypadkach ludzkich zdrowy Owoc, Pociech y Ratunku, rodzące; Pod strażą Zakonikow Oyca S. Benedykta Kongregacyi Polskiey Benedyktyńskiey, zostaiące, Teraz Nowo Historycznie Opisane. / Przez X. Jacka Jabłońskiego, tegoż Klasztoru S. Krzyża Professa. Proboszcza S Michała w Słupi, Na zgłodniały ludzki apetyt, y na posiłek pospolity, do Druku podane. ; Mnie się tylko przynależy szczycic vv krzyżv Pana naszego Iezv Christa Zbavviciela na Gorze Lysey, ad Galat: 6 [634]
  2. Dyaryusz Seymikow Woiewodz[twa] Lubelskiego, w Lublinie 1792. [627]
  3. Recueil De Divers Suiets Tirés de quelques auteurs Le plus utile A apprendre la langue Françoise Pour l'usage des Jeunes Personnes [...] Particulierement pour les Demoiselles Pensionaires de la Visitation Sainte Marie [...]. [396]
  4. Horatius Sarmaticus Sive R. P. Mathiæ Casimiri Sarbievii [...] Lyricorum Libri IV. : Epodon Lib. unus alterq[ue] Epigrammatum. Nec Non Epicitharisma sive Eruditorum virorum ad Authorem Poemata. [198]
  5. Prawda Chrzescianska Od nieprzyiaciela swego Zeznana : To iest Traktat Rabina Samuela, Pokazuiący błędy żydowskie około zachowania Prawa Moyżeszowego, y przyścia Messyaszowego, ktorego żydzi [!] czekaią / z Łacińskiego ięzyka na Polski, Przetłumaczony Roku Pańskiego 1733 Przez [...] X. Jakuba Radlinskiego [...] Teraz zaś przedrukowany R.P. 1753. [196]
  6. Nabożenstwo Szczególne Do Swiętey Anny : Dla wygody Bractwa w Kościele Mordzkim Parafialnym zwykle odprawuiące się : A teraz świeżo do Druku Podane w Lublinie 1792. [196]
  7. Formulae Juridicae Inducendis & Conficendis Transactionibus Accommodatae Legibus Regni Conformes ac In Castro Lublinensi Usitatae. / Cura & impensis Simonis Zagorski Vice-Regentis Castrensis Lublinensis [...] [172]
  8. Głos Synogarlicy Na Pustyni Swiata Tego Jęczącey : To iest Duszy Chrzescianskiey Rozmyslania, Do Pana Boga Oblubienca Wiecznego Wzdychania Y w Chrześciańskiey Doskonałości Cwiczenia / przez niektorego Kapłana z Zakonu Serafickiego O. S. Franciszka Ojcow Reformatow Mało-Polskiey prowincyi ; Zebrane Dla pożytku Dusz Krwią Jezusową odkupionych ; Przedrukowane. [122]
  9. Auli Persii Flacci Satirae Sex / Annotante A Michaele Antonowicz Editio altera Correctior ; Praeceptoribus morum: Studiosis lingvae Latinae, Institutore qui singula explicaret destitutis: Consvetudines antiquissimas noscere volentibus: Authores Classicos cum fructu maximo lecturis Utilissimae. [116]
  10. Krolowa Dziwak : powiesc / J. J. Rousseau. [116]

More...

Recently added

Loading...